ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ОПШТЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ Штампа

Државна регулаторна комисија за електричну енергију – ДЕРК обавјештава заинтересоване да ће у уторак, 8. јануарa 2019. године, омогућити увид јавности у Нацрт правилника о раду мрежа у вези прикључивања.

Овим Правилником врши се транспозиција дијела правила која важе у Европској унији о раду мрежа у вези прикључивања, у сегменту који је у надлежности Државне регулаторне комисије за електричну енергију, а чије провођење се врши без одлагања.

Правилник садржи одредбе које су у складу са уредбама Европске комисије, прилагођеним правном оквиру Енергетске заједнице кроз одлуке Сталне групе на високом нивоу од 12. јануара 2018. године.

Заинтересована лица могу без накнаде добити припремљени Нацрт правилника у сједишту ДЕРК-а, или исти преузети у електронској форми са интернет странице www.derk.ba.

Усмени и писани коментари могу се дати на општој јавној расправи која ће бити одржана у сједишту ДЕРК-а у Тузли, Ђорђа Михајловића 4/II, у четвртак, 17. јануара 2019. године у 12:00 сати.

ДЕРК ће у разматрање узети и писане коментаре достављене на адресу ДЕРК‑а најкасније до 18. јануара 2019. године.