ОБАВИЈЕСТ О ОДРЖАВАЊУ ОПЋЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ - "АЛУМИНИЈ ТРАДЕ" Штампа

Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) обавјештава заинтересиране да ће у сриједу 18.4.2018. године омогућити увид јавности у Нацрт одлуке о издавању привремене лиценце за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом по захтјеву Друштва са ограниченом одговорношћу “ALUMINIJ Trade”, Мостар.

Заинтересирана лица могу без накнаде добити припремљене Нацрте у сједишту ДЕРК-а, или исте преузети у електронској форми са интернет странице www.derk.ba.

Усмени и писани коментари могу се дати на опћој јавној расправи која ће бити одржана у сједишту ДЕРК-а у Тузли, Ђорђа Михајловића 4/II, у понедјељак 23.4.2018. године са почетком у 13:00 сати.

ДЕРК ће у разматрање узети и писане коментаре који буду достављени до уторка 24.4.2018. године.