ОБАВИЈЕСТ О ОДРЖАВАЊУ ОПЋЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ Штампа


Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) обавјештава заинтересиране да ће од суботе 2.2.2019. године омогућити увид јавности у Нацрт одлуке о издавању лиценце за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом по захтјеву “ЕЗПАДА”д.о.о. Мостар.

Заинтересирана лица могу без накнаде добити припремљени Нацрт у сједишту ДЕРК-а, или исте преузети у електронској форми са интернет странице www.derk.ba.

Усмени и писани коментари могу се дати на опћој јавној расправи која ће бити одржана у сједишту ДЕРК-а у Тузли, Ђорђа Михајловића 4/II, у четвртак 7.2.2019. године са почетком у 13:00 сати.

ДЕРК ће у разматрање узети и писане коментаре који буду достављени до петка 8.2.2019. године.

 
DERK © 2004-2022. Сва права придржана.