ОБАВИЈЕСТ О ОДРЖАВАЊУ ОПЋИХ ЈАВНИХ РАСПРАВА Штампа


Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) обавјештава заинтересиране да ће у четвртак 9.8.2018. године омогућити увид јавности у Нацрт одлуке о издавању лиценце за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом по захтјеву Г-Петрол д.о.о. Сарајево, те у Нацрт одлуке о издавању привремене лиценце за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом по захтјеву “LE Trading BH” д.о.о. Бања Лука.

Заинтересирана лица могу без накнаде добити припремљене Нацрте у сједишту ДЕРК-а, или исте преузети у електронској форми са интернет странице www.дерк.ба.

Усмени и писани коментари могу се дати на опћој јавној расправи која ће бити одржана у сједишту ДЕРК-а у Тузли, Ђорђа Михајловића 4/II, у уторак 14.8.2018. године, а према сљедећем распореду:

-        Г-Петрол д.о.о. Сарајево, у 12 сати,

-        “LE Trading BH” д.о.о. Бања Лука, у 13 сати.

ДЕРК ће у разматрање узети и писане коментаре који буду достављени до сриједе 15.8.2018. године.

 
DERK © 2004-2022. Сва права придржана.