OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE - "ALUMINIJ TRADE" Ispis


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će u srijedu 18.4.2018. godine omogućiti uvid javnosti u Nacrt odluke o izdavanju privremene licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom po zahtjevu Društva sa ograničenom odgovornošću “ALUMINIJ Trade”, Mostar.

Zainteresirana lica mogu bez naknade dobiti pripremljene Nacrte u sjedištu DERK-a, ili iste preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice www.derk.ba.

Usmeni i pisani komentari mogu se dati na općoj javnoj raspravi koja će biti održana u sjedištu DERK-a u Tuzli, Đorđa Mihajlovića 4/II, u ponedjeljak 23.4.2018. godine sa početkom u 13:00 sati.

DERK će u razmatranje uzeti i pisane komentare koji budu dostavljeni do utorka 24.4.2018. godine.

 
DERK © 2004-2021. Sva prava pridržana.