OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆIH JAVNIH RASPRAVA Štampaj


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će u četvrtak 9.8.2018. godine omogućiti uvid javnosti u Nacrt odluke o izdavanju licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom po zahtjevu G-Petrol d.o.o. Sarajevo, te u Nacrt odluke o izdavanju privremene licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom po zahtjevu “LE Trading BH” d.o.o. Banja Luka.

Zainteresirana lica mogu bez naknade dobiti pripremljene Nacrte u sjedištu DERK-a, ili iste preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice www.derk.ba.

Usmeni i pisani komentari mogu se dati na općoj javnoj raspravi koja će biti održana u sjedištu DERK-a u Tuzli, Đorđa Mihajlovića 4/II, u utorak 14.8.2018. godine, a prema sljedećem rasporedu:

-        G-Petrol d.o.o. Sarajevo, u 12 sati,

-        “LE Trading BH” d.o.o. Banja Luka, u 13 sati.

DERK će u razmatranje uzeti i pisane komentare koji budu dostavljeni do srijede 15.8.2018. godine.