OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA AKTIVNOSTI NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA Štampaj

Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini (NOS BiH) podnio je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za izdavanje licence za aktivnosti nezavisnog operatora sistema.

Podnosilac zahtjeva je vlasnik sedmogodišnje licence za obavljanje iste djelatnosti čije trajanje ističe 11.7.2019. godine.

NOS BiH je osnovan u skladu sa Zakonom o osnivanju Nezavisnog operatora sistema za prijenosni sistem u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 35/04) i njegove djelatnosti uključuju upravljanje sistemom prijenosa, upravljanje balansnim tržištem i obezbjeđenje sistemskih i pomoćnih usluga uz koordinaciju sa susjednim regulatornim područjima.

Potpun i uredan zahtjev, koji izlaže potrebne činjenice i dokaze, DERK će u skladu sa svojim pravilima i propisima rješavati u postupku, bez održavanja formalne rasprave. Zainteresirane strane mogu prigovoriti ovakvoj namjeri DERK-a.

Zahtjev mora potvrditi tehničke, pravne i finansijske mogućnosti podnosioca zahtjeva da nastavi obavljati istu djelatnost, u skladu sa kriterijima, uvjetima i standardima propisanim zakonom i pravilima DERK-a.

Lica zainteresirana za stjecanje statusa umješača mogu podnijeti pisani zahtjev DERK-u do 26.3.2019. godine. Status umješača DERK može dodijeliti licu koje dokaže direktan interes za postupak izdavanja licence, koji je drugačiji od općeg javnog interesa za izdavanje licence.

Javnost ima priliku do 26.3.2019. godine ostvariti uvid u pojedina dokumenta iz zahtjeva u prostorijama DERK-a ili uputiti pisane komentare u vezi sa predmetom postupka na adresu DERK-a (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/II, faks 035/302-077, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli ).

 
DERK © 2004-2023. Sva prava pridržana.