OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE Štampaj

Državna regulatorna komisija za električnu energiju – DERK obavještava zainteresirane da će u utorak, 8. januara 2019. godine, omogućiti uvid javnosti u Nacrt pravilnika o radu mreža u vezi priključivanja.

Ovim Pravilnikom vrši se transponiranje dijela pravila koja važe u Evropskoj uniji o radu mreža u vezi priključivanja, u segmentu koji je u nadležnosti Državne regulatorne komisije za električnu energiju, a čija provedba se vrši bez odlaganja.

Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa uredbama Evropske komisije, prilagođenim pravnom okviru Energetske zajednice kroz odluke Stalne grupe na visokom nivou od 12. januara 2018. godine.

Zainteresirane osobe mogu bez naknade dobiti pripremljeni Nacrt pravilnika u sjedištu DERK-a, ili isti preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice www.derk.ba.

Usmeni i pisani komentari mogu se dati na općoj javnoj raspravi koja će biti održana u sjedištu DERK-a u Tuzli, Đorđa Mihajlovića 4/II, u četvrtak, 17. januara 2019. godine u 12:00 sati.

DERK će u razmatranje uzeti i pisane komentare dostavljene na adresu DERK‑a najkasnije do 18. januara 2019. godine.

 
DERK © 2004-2022. Sva prava pridržana.