OBAVIJEST ZA JAVNOST O PROVOĐENJU SKRAĆENOG POSTUPKA U RJEŠAVANJU SPORA Štampaj

“Prevent BH”, d.o.o. Sarajevo podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za rješavanje spora u primjeni Pravilnika o priključku (“Službeni glasnik BiH”, br. 95/08, 79/10, 60/12 i 83/17) radi sticanja statusa “kupca direktno priključenog na prijenosni sistem”, odnosno “kupca na 110 kV naponu”.

Zahtjev je potpun i uredan, te su u istom navedene činjenice i podnijeti dokazi na podlozi kojih se može utvrditi stanje stvari.

Kako je ocijenjeno da u postupku po podnesenom zahtjevu nema nerazjašnjenih pitanja koja mogu uticati na donošenje pravilne i zakonite odluke, DERK će podneseni zahtjev rješavati po skraćenom postupku, bez održavanja formalne rasprave.

Sva zainteresirana lica mogu prigovoriti namjeri DERK-a o provođenju skraćenog postupka u rješavanju ovog spora.

Razgledanje zahtjeva i drugih dokumenata može se obaviti u prostorijama DERK-a do 5. juna 2018. godine, a do istog roka mogu se uputiti pisani komentari javnosti o izboru ove forme postupka na adresu: Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), 75 000 Tuzla, Đorđa Mihajlovića broj 4/II, faks 035 302077, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli .

 
DERK © 2004-2022. Sva prava pridržana.