Годишњи извјештаји 2012 Штампа


Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2012. години, усвојен је на сједницама оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.

Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ разматрао је и већином гласова присутних, уз два уздржана гласа, усвојио Извјештај о раду ДЕРК-а на својој 47. сједници одржаној 18. априла 2013. године.

Дом народа Парламентарне скупштине БиХ разматрао је и једногласно усвојио Извјештај о раду ДЕРК-а, на 29. сједници дома одржаној 22. маја 2013. године.

 

Извјештај о раду:

  • резимира кључне активности Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2012. години и прати процес приближавања Босне и Херцеговине европским стандардима функционисања тржишта електричне енергије,
  • омогућава сазнања о основним показатељима електроенергетског система, о карактеристикама, промјенама и цијенама на тржишту електричне енергије у региону и Босни и Херцеговини,
  • пружа најзначјније информације о енергетским асоцијацијама које имају посебан значај за регулаторне органе, са нагласком на институције Енергетске заједнице, у чијем је Регулаторном одбору и тематским групама ДЕРК заступљен.Са намјером информисања заинтересованих лица и шире јавности, Државна регулаторна комисија за електричну енергију сваке године објављује годишње финансијске извјештаје заједно са мишљењем ревизора о објективности исказаног финансијског положаја и резултата пословања у претходној години. 
DERK © 2004-2020. Сва права придржана.