САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ Штампа

ДЕРК одобрио Дугорочни план развоја пријеносне мреже за период 2017. – 2026. година

На сједници Државне регулаторне комисије за електричну енергију, одржаној 26. јануара 2017. године у Тузли, одобрен је Дугорочни план развоја пријеносне мреже за период 2017. – 2026. година.

Овај плански документ, који је припремио Електропријенос Босне и Херцеговине, а чију ревизију је извршио Независни оператор система у Босни и Херцеговини, дефинише потребна појачања постојећих и изградњу нових објеката пријеносне мреже како би се правовремено покренуле активности на пројектовању, изградњи и пуштању у погон инфраструктуре неопходне за континуирано снабдијевање и стабилан рад система. Вриједност укупних улагања предвиђених одобреним Дугорочним планом износи 825,44 милиона КМ.

Дугорочни план предвиђа изградњу нових трафостаница и далековода у БиХ у вриједности од 206,12 милиона КМ, нових међудржавних далековода у вриједности од 89,99 милиона КМ. План такође укључује реконструкцију и проширење трафостаница (331,04 милион КМ), реконструкцију далековода (140,59 милиона КМ), обнављање SCADA система (надзор, управљање и прикупљање података) и телекомуникационе опреме (44 милиона КМ), те уградњу пригушница за побољшање напонских прилика у електроенергетском систему (13,70 милиона КМ).

На истој сједници одобрен је и План инвестиција Електропријеноса БиХ за 2017. годину, који садржи детаљну структуру и динамику реализације планираних инвестиција.

---

Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) је независна и непрофитна институција Босне и Херцеговине, која дјелује у складу са принципима објективности, транспарентности и равноправности, и има надлежности и одговорности над пријеносом електричне енергије, операцијама пријеносног система и међународном трговином електричном енергијом, као и над производњом, дистрибуцијом и снабдијевањем купаца електричне енергије у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине.


 
DERK © 2004-2020. Сва права придржана.