ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ У ПОСТУПКУ КРЕИРАЊА И ДОНОШЕЊА ПРАВИЛНИКА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ЛИЦЕНЦАМА Штампа

Правилник о лиценцама (“Службени гласник БиХ”, број 87/12) дефинише дјелатности за чије је обављање потребна лиценца, услове за обављање лиценцираних дјелатности, критеријуме на основу којих ДЕРК одлучује по захтјевима за издавање лиценци, те поступак подношења, обраде и одобравања захтјева.

Потпуно отварање тржишта електричне енергије у Босни и Херцеговини и постизање циљева његове даље транзиције, развоја и ефикасног функционисања, условљавају неопходност усклађивања постојећих и креирање нових рјешења и у материји која је предмет регулације предметног правилника.

С том намјером је на сједници ДЕРК-а одржаној 28. октобра 2015. године утврђен Нацрт правилника о измјенама и допунама Правилника о лиценцама и Нацрт одлуке о утврђивању Стандардних услова за обављање међународне трговине електричном енергијом.

Истовремено, Државна регулаторна комисија за електричну енергију даје

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ОПШТЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

 

ДЕРК обавјештава све заинтересоване да на увид јавности ставља Нацрт правилника о измјенама и допунама Правилника о лиценцама и Нацрт одлуке о утврђивању Стандардних услова за обављање међународне трговине електричном енергијом у циљу прикупљања примједби, коментара и мишљења заинтересованих лица, који би могли допринијети побољшању текста ових докумената.

Нацрти докумената се без накнаде могу добити у сједишту ДЕРК-а, или преузети у електронској форми са интернет странице (www.derk.ba).

Усмени и писани коментари могу се дати и на општој јавној расправи која ће бити одржана у сриједу 18. новембра 2015. године у сједишту ДЕРК-а у Тузли, Мишка Јовановића 4/II, са почетком у 12,00 сати.

Општој расправи могу присуствовати сва заинтересована лица без посебних ограничења осим у погледу трајања излагања коментара.

ДЕРК ће размотрити и све писане коментаре достављене на адресу ДЕРК-а најкасније до 19. новембра 2015. године.ДОКУМЕНТИ УЗ ОБАВЈЕШТЕЊЕ


 
DERK © 2004-2019. Сва права придржана.