ОБАВИЈЕСТ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ Штампа

Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) обавјештава заинтересоване да ће у петак 11. септембра 2015. године омогућити увид јавности у Нацрт одлуке о издавању лиценце за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом по захтјеву "Интеренерго" д.о.о. Сарајево.

Заинтересована лица могу без накнаде добити припремљени Нацрт у сједишту ДЕРК-а, или исти преузети у електронској форми са интернет странице www.дерк.ба.

Усмени и писани коментари могу се дати на јавној расправи која ће бити одржана у сједишту ДЕРК-а у Тузли, Мишка Јовановића 4/II, у четвртак 17. септембра 2015. године у 12:30 сати.

ДЕРК ће у разматрање узети и писане коментаре достављене на адресу ДЕРК-а најкасније до петка 18. септембра 2015. године.

 
DERK © 2004-2019. Сва права придржана.