ОБАВИЈЕСТ ЗА ЈАВНОСТ У ПОСТУПКУ ОДРЕЂИВАЊА ТАРИФА Штампа

Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) у оквиру својих надлежности дефинираних законом провест ће поступак у којем ће одредити тарифе за услуге пријеноса електричне енергије.

“Електропријеносу Босне и Херцеговине” а.д. Бања Лука, на основу његовог захтјева, односно сада расположивих и у току тарифног поступка прибављених података, бит ће одређени приходи и расходи, као и трошкови које ће овај регулирани субјекат зарачунавати у тарифама за услуге које пружа.

Тарифни поступак мора осигурати да одобрене тарифе буду утемељене на процјенама које задовољавају опћа начела о формирању тарифа и критерије наведене у Закону о пријеносу, регулатору и оператору система електричне енергије у БиХ, Методологији за израду тарифа за услуге пријеноса електричне енергије, независног оператора система и помоћне услуге и другим актима.

Државна регулаторна комисија обавјештава заинтересиране да имају прилику до 1. априла 2015. године остварити увид у комплетну документацију у просторијама ДЕРК-а и упутити писане коментаре у вези са предметом поступка на адресу ДЕРК-а (Тузла, М. Јовановића 4, факс 035/302077, е-маил: инфо@дерк.ба). Захтјев односно расположиви подаци у поступку одобравања тарифа бит ће доступни на wеб страници ДЕРК-а www.дерк.ба.

Истовремено, Државна регулаторна комисија за електричну енергију, даје

ОБАВИЈЕСТ О ОДРЖАВАЊУ ФОРМАЛНЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Одлучујуће чињенице у тарифном поступку бит ће утврђиване на формалној јавној расправи која ће се одржати у уторак 14. априла 2015. године са почетком у 12,00 сати, у хотелу “Тузла” у Тузли.

Формална расправа је отворена за јавност, али присутна лица која представљају јавност не могу давати никакве коментаре. Лица која су заинтересирана да у својству умјешача учествују у поступку формалне јавне расправе морају доставити писане захтјеве ДЕРК-у до 1. априла 2014. године. Статус умјешача може се додијелити лицу које докаже директан интерес за поступак одобрења тарифе, који је другачији од опћег јавног интереса.

 
DERK © 2004-2018. Сва права придржана.