153. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А Штампа

У понедјељак, 29.12.2014. године, са почетком у 11,00 сати, ће се одржати  153. редовна сједница Државне регулаторне комисије за електричну енергију (ДЕРК) са предложеним слиједећим дневним редом:

  1. Усвајање записника са 152. редовне сједнице одржане 18. 12. 2014. године
  2. Доношење одлука у поступку одређивање тарифних ставова за услуге дистрибуције електричне енергије и тарифних ставова за снабдијевање електричном енергијом у оквиру универзалне услуге у Брчко Дистрикту БиХ
  3. Доношење одлука у поступку одређивања тарифа за рад независног оператора система и помоћне услуге
  4. Доношење Одлуке о измјенама Одлуке о издавању лиценце за обављање дјелатности снабдијевања електричном енергијом неквалифицираних купаца у Брчко Дистрикту БиХ
  5. Доношење закључка о прекиду поступка додјеле лиценце за међународну трговину за властите потребе подносиоца захтјева Алуминиј д.д. Мостар

Сједница ће се одржати у сједишту ДЕРК-а у Тузли, Мишка Јовановића 4.

Сједница је отворена за јавност. Приступ сједници је слободан свим заинтересованим лицима. Заинтересована лица могу пратити сједницу без права да у њеном раду непосредно учествују.

 

 
DERK © 2004-2020. Сва права придржана.