ОДЛУКА О ОДОБРЕЊУ ПРАВИЛА ЗА ДОДЈЕЛУ ПРЕКОГРАНИЧНИХ ПРЕНОСНИХ КАПАЦИТЕТА Штампа

ДЕРК је 18.11.2014. године на својој 149. сједници усвојио Одлуку о одобрењу правила за додјелу прекограничних преносних капацитета. Овом одлуком одобрен је сет документата која се односе на организирање заједничких билатералних аукција за додјелу прекограничних пријеносних капацитета између Босне и Херцеговине и сусједних земаља Србије, Црне Горе и Хрватске. Аукције се организирају на годишњем, мјесечном, дневном и унутардневном нивоу.

 
DERK © 2004-2018. Сва права придржана.