ОБАВИЈЕСТ ЗА ЈАВНОСТ У ПОСТУПКУ КРЕИРАЊА И ДОНОШЕЊА ПРАВИЛА И ПРОПИСА ВЕЗАНИХ ЗА ДЈЕЛАТНОСТ СНАБДИЈЕВАЊА И ДИСТРИБУЦИЈЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БИХ Штампа

У складу обавезама и овлаштењима да ствара увјете за неограничену и слободну трговину и континуирано снабдијевање електричном енергијом и омогућава либерализацију тржишта електричне енергије у Босни и Херцеговини, руководећи се међународном праксом и одговарајућим директивама Еуропске уније, законом овлаштена да као регулаторно тијело дјелује на малопродајном тржишту електричне енергије у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине, Државна регулаторна комисија за електричну енергију, на сједници одржаној 2. октобра 2014. године, утврдила је

  1. Нацрт методологије за одређивање тарифа за снабдијевање електричном енергијом у оквиру јавне услуге у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине,
  2. Нацрт правилника о измјенама Правилника о снабдијевању купаца електричном енергијом у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине,
  3. Нацрт одлуке о измјенама Методологије за израду тарифа за услуге дистрибуције електричне енергије у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине.

Истовремено, Државна регулаторна комисија за електричну енергију, даје

ОБАВИЈЕСТ  О  ОДРЖАВАЊУ  ОПЋЕ  ЈАВНЕ  РАСПРАВЕ

Државна регулаторна комисија за електричну енергију обавјештава све заинтересиране да на увид јавности ставља нацрте сва три документа у циљу прикупљања примједби, коментара и мишљења заинтересираних лица, који би могли допринијети побољшању текста ових докумената.

Нацрти докумената се без накнаде могу добити у сједишту ДЕРК-а, или преузети у електронској форми са интернет странице (www.дерк.ба).

Усмени и писани коментари могу се дати и на опћој јавној расправи која ће бити одржана у сриједу 15. октобра 2014. године у Брчком у Сали за едукације Дирекције за финансије Брчко Дистрикта БиХ, са почетком у 12:00 сати.

ДЕРК ће размотрити и све писане коментаре достављене на адресу ДЕРК-а најкасније до 17. октобра 2014. године.

 
DERK © 2004-2018. Сва права придржана.