ОБАВИЈЕСТ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ Штампа

Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) обавјештава заинтересоване да ће у суботу 04. 10. 2014. године омогућити увид јавности у Нацрт одлуке о издавању лиценце за обављање дјелатности међународне трговине електричном енергијом по захтјеву “ЕL-EN-SOLUTIONS” д.о.о. Бања Лука.

Заинтересована лица могу без накнаде добити припремљени Нацрт у сједишту ДЕРК-а, или исти преузети у електронској форми са интернет странице www.derk.ba.

Усмени и писани коментари могу се дати на јавној расправи која ће бити одржана у сједишту ДЕРК-а у Тузли, Мишка Јовановића 4/II, у понедјељак 13. 10. 2014. године у 12,30 сати.

ДЕРК ће у разматрање узети и писане коментаре достављене на адресу ДЕРК-а најкасније до уторка 14. 10. 2014. године.

 
DERK © 2004-2018. Сва права придржана.