Godišnji izvještaji 2015 Ispis

Izvješće o radu DERK-a u 2015. godini:

  • rezimira ključne aktivnosti Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2015. godini i prati proces približavanja Bosne i Hercegovine europskim standardima funkcioniranja tržišta električne energije,
  • omogućava saznanja o temeljnim pokazateljima elektroenergetskog sustava, o značajkama, promjenama i cijenama na tržištu električne energije u regiji i Bosni i Hercegovini,
  • pruža najvažnije informacije o energetskim asocijacijama koje imaju poseban značaj za regulatorna tijela, sa naglaskom na institucije Energetske zajednice, u čijem je Regulatornom odboru i tematskim skupinama DERK zastupljen.
Sa namjerom informiranja zainteresiranih osoba i šire javnosti, Državna regulatorna komisija za električnu energiju svake godine objavljuje godišnja financijska izvješća zajedno sa mišljenjem revizora o objektivnosti iskazanog financijskog položaja i rezultata poslovanja u prethodnoj godini.


 
DERK © 2004-2019. Sva prava pridržana.