OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPŠTIH JAVNIH RASPRAVA O NACRTIMA ODLUKA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM Ispis


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da se u petak 6. 10. 2017. godine, na uvid i komentare javnosti stavljaju Nacrti odluka za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom za podnosioce zahtjeva:

-     JP “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar

-     MH “Elektroprivreda Republike Srpske”, Matično preduzeće a.d. Trebinje

Podnosioci zahtjeva su već vlasnici licenci za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine koje ističu 31. 12. 2017. godine. U toku je postupak utvrđivanja sposobnosti podnosilaca zahtjeva da nastave obavljati licenciranu djelatnost korištenjem licenci koje bi važile pet godina.

Zainteresovana lica mogu bez naknade dobiti pripremljene Nacrte u sjedištu DERK-a, ili iste preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice www.derk.ba.

Usmeni i pisani komentari mogu se dati na opštim javnim raspravama koje će se održati u sjedištu DERK-a u Tuzli, u srijedu 11. 10. 2017. godine po sljedećem rasporedu:

-     JP “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar u 11:30 sati

-     MH “Elektroprivreda” Republike Srpske, Matično preduzeće a.d. Trebinje u 12:30 sati

DERK će razmotriti i pisane komentare dostavljene najkasnije do 12. 10. 2017. godine na adresu DERK-a (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/II, faks 035/302-077, e‑mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ).

 

 
DERK © 2004-2021. Sva prava pridržana.