SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Ispis

DERK DONIO ODLUKU O TARIFI ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE I ODOBRIO NOVA TRŽIŠNA PRAVILA

Na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 21. svibnja 2015. godine u Tuzli, nakon provedene javne rasprave donijeta je Odluka kojom je određen potrebni godišnji prihod “Elektroprijenosa Bosne i Hercegovine” Banja Luka u 2015. godini i tarifa za usluge prijenosa električne energije.

Ovom odlukom prosječna prijenosna mrežarina zadržava se na dosadašnjoj razini od 0,889 feninga/kWh, pa udjel prijenosa u cijeni električne energije ostaje nepromijenjen. Dio prijenosne mrežarine koji se odnosi na energiju također ostaje isti, te i dalje iznosi 0,578 feninga/kWh. Kako su aktualne veličine prenijete energije i snage u elektroprijenosnom sustavu BiH povoljnije nego u ranijem razdoblju, dio prijenosne mrežarine koji se odnosi na snagu smanjen je za 3,1 % i od 1. srpnja 2015. godine iznosi 1,472 KM/kW.

Odluka DERK-a neće utjecati na promjenu cijena električne energije koje plaćaju krajnji kupci.

Istog dana DERK je odobrio nova Tržišna pravila, koja je na transparentan i javan način utvrdio Neovisni operator sustava u BiH. Tržišna pravila doprinose razvoju tržišnih načela u elektroenergetskom sektoru i funkcionalnosti veleprodajnog i maloprodajnog tržišta električne energije u Bosni i Hercegovini.

---

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) je neovisna i neprofitna institucija Bosne i Hercegovine, koja djeluje u skladu sa načelima objektivnosti, transparentnosti i jednakopravnosti, i ima nadležnosti i odgovornosti nad prijenosom električne energije, operacijama prijenosnog sustava i međunarodnom trgovinom električnom energijom, kao i nad proizvodnjom, distribucijom i opskrbom kupaca električne energije u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

 
DERK © 2004-2018. Sva prava pridržana.