OBAVIJESTI ZA JAVNOST Ispis

OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), u okviru svojih nadležnosti definisanih zakonom, pokrenula je postupak određivanja tarifa za rad nezavisnog operatora sistema i tarifa za sistemsku i pomoćne usluge, na vlastitu inicijativu.

Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini, Sarajevo je u skladu sa Pravilnikom o tarifnom postupku, dostavio potrebnu dokumentaciju koja sadrži analitički prikaz svih ostvarenih, procijenjenih i planiranih prihoda i rashoda za 2017. i 2018. godinu, prema kojoj tarifa za rad nezavisnog operatora sistema iznosi 0,0592 feninga/kWh, a potreban prihod za 2018. godinu iznosi 7.180.000 KM.

Tarife će biti određene u skladu sa kriterijima navedenim u Zakonu o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH i Metodologiji za izradu tarifa za usluge prenosa električne energije, nezavisnog operatora sistema i pomoćne usluge. DERK će u tarifnom postupku u najvećoj mogućoj mjeri poštovati osnovna načela koja propisuju da će tarife biti pravedne i razumne, ravnopravne, utemeljene na objektivnim kriterijima, zasnovane na opravdanim troškovima i određene na transparentan način.

Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u raspoloživu dokumentaciju u prostorijama DERK-a ili na web stranici www.derk.ba.

Istovremeno, Državna regulatorna komisija za električnu energiju, daje

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU FORMALNE JAVNE RASPRAVE

Odlučujuće činjenice u postupku određivanja tarifa za rad nezavisnog operatora sistema i tarifa za sistemsku i pomoćne usluge biće utvrđivane na formalnoj javnoj raspravi koja će se održati u Kongresnoj sali Hotela “Tuzla” u Tuzli, u srijedu 17. siječnja 2018. godine sa početkom u 12,00 sati.

Formalna rasprava je otvorena za javnost, ali prisutna lica koja predstavljaju javnost ne mogu davati nikakve komentare. Lica koja su dokazala direktan interes za postupak određivanja tarifa, koji je drugačiji od opšteg javnog interesa, mogu u svojstvu umješača učestvovati u postupku formalne rasprave.OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) u okviru svojih nadležnosti definiranih zakonom provest će postupak u kojem će odrediti tarife za usluge prijenosa električne energije.

“Elektroprijenosu Bosne i Hercegovine” a.d. Banja Luka,na osnovu njegovog zahtjeva, odnosno sada raspoloživih i u toku tarifnog postupka pribavljenih podataka, bit će određeni prihodi i rashodi, kao i troškovi koje će ovaj regulirani subjekat zaračunavati u tarifama za usluge koje pruža.

Tarifni postupak mora osigurati da odobrene tarife budu utemeljene na procjenama koje zadovoljavaju opća načela o formiranju tarifa i kriterije navedene u Zakonu o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH, Metodologiji za izradu tarifa za usluge prijenosa električne energije, nezavisnog operatora sistema i pomoćne usluge i drugim aktima.

Državna regulatorna komisija obavještava zainteresirane da imaju priliku do 11. siječnja 2018. godine ostvariti uvid u kompletnu dokumentaciju u prostorijama DERK-a i uputiti pisane komentare u vezi sa predmetom postupka na adresu DERK-a (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/II, faks 035/302077, e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ). Zahtjev odnosno raspoloživi podaci u postupku odobravanja tarifa bit će dostupni na web stranici DERK-a www.derk.ba.

Istovremeno, Državna regulatorna komisija za električnu energiju, daje

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU FORMALNEJAVNERASPRAVE

Odlučujuće činjenice u tarifnom postupku bit će utvrđivane na formalnoj javnoj raspravi koja će se održati u četvrtak18. siječnja 2018. godine sa početkom u 11,00 sati, u Kongresnoj sali Hotela “Tuzla” u Tuzli.

Formalna rasprava je otvorena za javnost ali prisutna lica koja predstavljaju javnost ne mogu davati nikakve komentare. Lica koja su zainteresirana da u svojstvu umješača učestvuju u postupku formalne javne rasprave moraju dostaviti pisane zahtjeve DERK-u do 26. prosinca 2017. godine. Status umješača može se dodijeliti licu koje dokaže direktan interes za postupak odobrenja tarife, koji je drugačiji od općeg javnog interesa.

OBAVIJEST ZA JAVNOST

U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), u okviru svojih nadležnosti definisanih zakonom, pokrenula je postupak određivanja tarifa za rad nezavisnog operatora sistema i tarifa za sistemsku i pomoćne usluge, na vlastitu inicijativu.

Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini, Sarajevo pozvan je da, u skladu sa Pravilnikom o tarifnom postupku, dostavi potrebnu dokumentaciju koja sadrži analitički prikaz svih ostvarenih, procijenjenih i planiranih prihoda i rashoda za 2017. i 2018. godinu.

Tarife će biti određene u skladu sa kriterijima navedenim u Zakonu o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH i Metodologiji za izradu tarifa za usluge prenosa električne energije, nezavisnog operatora sistema i pomoćne usluge. DERK će u tarifnom postupku u najvećoj mogućoj mjeri poštovati osnovna načela koja propisuju da će tarife biti pravedne i razumne, ravnopravne, utemeljene na objektivnim kriterijima, zasnovane na opravdanim troškovima i određene na transparentan način.

Odlučujuće činjenice u postupku biće utvrđivane na formalnoj javnoj raspravi, o čijem održavanju će javnost biti naknadno obaviještena.

Formalna rasprava je otvorena za javnost, ali prisutna lica koja predstavljaju javnost ne mogu davati nikakve komentare. Lica koja su zainteresovana da u svojstvu umješača učestvuju u postupku formalne rasprave moraju dostaviti pisani zahtjev DERK-u do 10. 12. 2017. godine. Status umješača može se dodijeliti licu koje dokaže direktan interes za postupak određivanja tarife, koji je drugačiji od opšteg javnog interesa.

Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u raspoloživu dokumentaciju u prostorijama DERK-a ili na web stranici www.derk.ba. Pisani komentari javnosti u vezi sa predmetom postupka upućuju se na adresu DERK-a (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/II, faks 035 302 077, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ) do 10. 12. 2017. godine.


 
DERK © 2004-2019. Sva prava pridržana.