SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Štampaj

DERK odobrio Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže za period 2017. – 2026. godina

Na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 26. januara 2017. godine u Tuzli, odobren je Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže za period 2017. – 2026. godina.

Ovaj planski dokument, koji je pripremio Elektroprijenos Bosne i Hercegovine, a čiju reviziju je izvršio Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini, definiše potrebna pojačanja postojećih i izgradnju novih objekata prijenosne mreže kako bi se pravovremeno pokrenule aktivnosti na projektovanju, izgradnji i puštanju u pogon infrastrukture neophodne za kontinuirano snabdijevanje i stabilan rad sistema. Vrijednost ukupnih ulaganja predviđenih odobrenim Dugoročnim planom iznosi 825,44 miliona KM.

Dugoročni plan predviđa izgradnju novih trafostanica i dalekovoda u BiH u vrijednosti od 206,12 miliona KM, novih međudržavnih dalekovoda u vrijednosti od 89,99 miliona KM. Plan takođe uključuje rekonstrukciju i proširenje trafostanica (331,04 milion KM), rekonstrukciju dalekovoda (140,59 miliona KM), obnavljanje SCADA sistema (nadzor, upravljanje i prikupljanje podataka) i telekomunikacione opreme (44 miliona KM), te ugradnju prigušnica za poboljšanje naponskih prilika u elektroenergetskom sistemu (13,70 miliona KM).

Na istoj sjednici odobren je i Plan investicija Elektroprijenosa BiH za 2017. godinu, koji sadrži detaljnu strukturu i dinamiku realizacije planiranih investicija.

---

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) je nezavisna i neprofitna institucija Bosne i Hercegovine, koja djeluje u skladu sa principima objektivnosti, transparentnosti i ravnopravnosti, i ima nadležnosti i odgovornosti nad prijenosom električne energije, operacijama prijenosnog sistema i međunarodnom trgovinom električnom energijom, kao i nad proizvodnjom, distribucijom i snabdijevanjem kupaca električne energije u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.