OBAVIJEST O NASTAVKU 178. REDOVNE SJEDNICE DRŽAVNE REGULATORNE KOMISIJE ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU Štampaj

 

Nastavak stosedamdesetosme redovne sjednice Državne regulatorne komisije za električnu energiju, započete i prekinute 30. marta 2016. godine, održat će se u utorak 28. juna 2016. godine u sjedištu DERK-a, sa početkom u 11,30 sati.