169. REDOVNA SJEDNICA DERK-a Štampaj

U srijedu, 18.11.2015. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  169. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) sa predloženim slijedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje zapisnika sa 168. redovne sjednice, održane 28. 10. 2015. godine
  2. Donošenje zaključaka o pokretanju postupka određivanja tarifa za rad nezavisnog operatora sistema i pomoćne usluge
  3. Donošenje Odluke o odobravanju pravila za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta
  4. Utvrđivanje Nacrta odluke o izdavanju licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom i donošenje zaključaka u postupku izdavanja licence za podnosioca zahtjeva “Danske Commodities BH” d.o.o. Sarajevo
  5. Donošenje Odluke o izdavanju licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom za HEP-Trade d.o.o. Mostar

Sjednica će se održati u sjedištu DERK-a u Tuzli, Miška Jovanovića 4.

Sjednica je otvorena za javnost. Pristup sjednici je slobodan svim zainteresovanim licima. Zainteresovana lica mogu pratiti sjednicu bez prava da u njenom radu neposredno učestvuju.