OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM Štampaj


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) je utvrdila kompletnost zahtjeva za izdavanje licence za djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom podnositelja zahtjeva Javno preduzeće "Elektroprivreda Bosne i Hercegovine“ d.d. Sarajevo.

Prethodno je DERK zaprimio zahtjev za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom, izvršio ocjenu kompletnosti zahtjeva i u skladu sa članom 8. Pravilnika o licencama obavijestio podnositelja zahtjeva o kompletnosti zahtjeva za izdavanje licence.

Podnositelj zahtjeva za licencu je dužan dokazati da ispunjava sve kriterije i standarde za izdavanje licence.

Lica zainteresirana za sticanje statusa umješača mogu podnijeti pisani zahtjev DERK-u do 7.10.2017. godine. Status umješača DERK može dodijeliti licu koje dokaže direktan interes za postupak izdavanja licence, koji je drugačiji od opšteg javnog interesa za izdavanje licence. Uloga i odgovornost umješača u postupku izdavanja licence je definirana članom 11. Pravilnika o licencama.

Javnost ima priliku do 7.10.2017. godine ostvariti uvid u pojedina dokumenta iz zahtjeva u prostorijama DERK-a ili uputiti pisane komentare na zahtjev za izdavanje licence na adresu DERK-a (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/II, faks 035/302-077, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli ).

Nakon provjere tačnosti podataka, dokumenata ili informacija priloženih uz zahtjev i ocjene komentara javnosti na sažetak zahtjeva za izdavanje licence, DERK će preporučiti da li je potrebno održati javnu raspravu prije pripreme preporuke po pitanju nacrta licence ili prijedloga da se licenca ne izda. Preporuka po pitanju nacrta licence ili prijedlog da se licenca ne izda biće predmet javne rasprave i dalji postupak će se voditi u skladu sa Pravilnikom o licencama.

 

 
DERK © 2004-2021. Sva prava pridržana.