SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Štampaj

DERK DONIO ODLUKE U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA

Na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 29. decembra 2015. godine u Tuzli, nakon provedene javne rasprave donijeta je odluka kojom je određen potrebni godišnji prihod Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini u 2016. godini i tarifa za njegov rad zadržana na dosadašnjem nivou od 0,0592 feninga/kWh.

Posebnom odlukom utvrđena je tarifa za sistemsku uslugu u iznosu od 0,5014 feninga/kWh, čime se od 1. januara 2016. godine kompletira skup pravila i odluka kojim se tržišni principi uvode u ranije potpuno regulirani metod pružanja pomoćnih usluga i uravnoteženja elektroenergetskog sistema BiH. Na ovaj način povećava se funkcionalnost otvorenog veleprodajnog i maloprodajnog tržišta električne energije u Bosni i Hercegovini i ispunjava jedna od mjera koje su prihvatili premijeri šest zemalja u regiji u okviru Berlinskog procesa.

Odluke Državne regulatorne komisije neće utjecati na promjenu cijena električne energije koje plaćaju krajnji kupci.

Na istoj sjednici DERK je odobrio izmjene i dopune Općih uvjeta za isporuku i snabdijevanje električnom energijom u Brčko Distriktu BiH.

---

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) je nezavisna i neprofitna institucija Bosne i Hercegovine, koja djeluje u skladu sa principima objektivnosti, transparentnosti i ravnopravnosti, i ima nadležnosti i odgovornosti nad prijenosom električne energije, operacijama prijenosnog sistema i međunarodnom trgovinom električnom energijom, kao i nad proizvodnjom, distribucijom i snabdijevanjem kupaca električne energije u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

 
DERK © 2004-2019. Sva prava pridržana.