OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE Štampaj

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u subotu 21. 11. 2015. godine omogućiti uvid javnosti u Nacrt odluke o izdavanju licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom po zahtjevu "Danske Commodities BH" d.o.o. Sarajevo.

Zainteresovana lica mogu bez naknade dobiti pripremljeni Nacrt u sjedištu DERK-a, ili isti preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice www.derk.ba.

Usmeni i pisani komentari mogu se dati na javnoj raspravi koja će biti održana u sjedištu DERK-a u Tuzli, Miška Jovanovića 4/II, u četvrtak 26. 11. 2015. godine u 13:00 sati.

DERK će u razmatranje uzeti i pisane komentare dostavljene na adresu DERK-a najkasnije do petka 27. 11. 2015. godine.

 
DERK © 2004-2019. Sva prava pridržana.