168. REDOVNA SJEDNICA DERK-a Štampaj

U srijedu, 28.10.2015. godine, sa početkom u 10,00 sati, će se održati  168. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) sa predloženim slijedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje zapisnika sa 167. redovne sjednice, održane 29. 09. 2015. godine
  2. Utvrđivanje Nacrta pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o licencama i Nacrta odluke o utvrđivanju Standardnih uslova za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom
  3. Donošenje Odluke o odobrenju Aukcijskih pravila za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta
  4. Donošenje Odluke o izdavanju licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom za “Interenergo” d.o.o. Sarajevo
  5. Donošenje Odluke o izdavanju privremene licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom za "EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari" d.o.o. Stanari
  6. Donošenje Odluke o izdavanju licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom za sopstvene potrebe za "Steelmin BH" d.o.o. Jajce
  7. Utvrđivanje Nacrta odluke o izdavanju licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom i donošenje zaključaka u postupku izdavanja licence za podnosioca zahtjeva HEP-Trade d.o.o. Mostar
  8. Donošenje Odluke o suspenziji korištenja licence za djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom za „KTG Zenica“ d.o.o. Zenica

Sjednica će se održati u sjedištu DERK-a u Tuzli, Miška Jovanovića 4.

Sjednica je otvorena za javnost. Pristup sjednici je slobodan svim zainteresovanim licima. Zainteresovana lica mogu pratiti sjednicu bez prava da u njenom radu neposredno učestvuju.

 
DERK © 2004-2019. Sva prava pridržana.