OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM Štampaj

Društvo “Interenergo” d.o.o. Sarajevo zainteresirano je da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog čega je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK), blagovremeno podnijelo zahtjev za izdavanje nove licence za istu djelatnost tijekom narednih pet godina.

Društvo je registrirano Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-001351 od 18.6.2007. godine. Osnivač subjekta je strana pravna osoba “INTERENERGO energetski inženiring” d.d. Železna cesta 18, Ljubljana, Republika Slovenija. Vlasnik osnivača subjekta je “KELAG-Kaertner Elektrizitaets-Aktiengesellschaft” Austria.

Potpun i uredan zahtjev, koji izlaže potrebne činjenice i dokaze, DERK će u skladu sa svojim pravilima i propisima rješavati u postupku, bez održavanja formalne rasprave. Zainteresirane strane mogu prigovoriti ovakvoj namjeri DERK-a. Zahtjev mora potvrditi tehničke, pravne i finansijske mogućnosti podnosioca da ispuni sve kriterije, uvjete i standarde propisane Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH i Pravilnikom o licencama. Ovi kriteriji doprinose stvaranju uvjeta za neograničenu i slobodnu trgovinu i kontinuirano snabdijevanje električnom energijom po definiranom standardu kvaliteta za dobrobit građana BiH, i kreiranju tržišta električne energije. DERK je slobodan u uvjete za korištenje licence uključiti zahtjeve koji izražavaju relevantno pravno naslijeđe Europske unije i doprinose postizanju ciljeva zakona Bosne i Hercegovine, te pravila i propisa DERK-a.

Lica zainteresirana za stjecanje statusa umješača u postupku izdavanja privremene licence mogu podnijeti pisani zahtjev DERK-u do 30.7.2015. godine. Status umješača može biti priznat licu koje dokaže direktan interes za postupak izdavanja privremene licence, koji je drugačiji od općeg javnog interesa.

Razgledanje zahtjeva i drugih dokumenata može se obaviti u prostorijama DERK-a do 30.7.2015. godine, a do istog roka mogu se uputiti i pisani komentari u vezi sa predmetom postupka na adresu: Državna regulatorna komisija za električnu energiju, 75000 Tuzla, M. Jovanovića 4/II, faks 035/302-077, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli .

 
DERK © 2004-2020. Sva prava pridržana.