SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Štampaj

DERK DONIO ODLUKU O TARIFI ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE I ODOBRIO NOVA TRŽIŠNA PRAVILA

Na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 21. maja 2015. godine u Tuzli, nakon provedene javne rasprave donijeta je Odluka kojom je određen potrebni godišnji prihod “Elektroprijenosa Bosne i Hercegovine” Banja Luka u 2015. godini i tarifa za usluge prijenosa električne energije.

Ovom odlukom prosječna prijenosna mrežarina zadržava se na dosadašnjem nivou od 0,889 feninga/kWh, pa udio prijenosa u cijeni električne energije ostaje nepromijenjen. Dio prijenosne mrežarine koji se odnosi na energiju također ostaje isti, te i dalje iznosi 0,578 feninga/kWh. Kako su aktuelne veličine prenijete energije i snage u elektroprijenosnom sistemu BiH povoljnije nego u ranijem periodu, dio prijenosne mrežarine koji se odnosi na snagu smanjen je za 3,1 % i od 1. jula 2015. godine iznosi 1,472 KM/kW.

Odluka DERK-a neće utjecati na promjenu cijena električne energije koje plaćaju krajnji kupci.

Istog dana DERK je odobrio nova Tržišna pravila, koja je na transparentan i javan način utvrdio Nezavisni operator sistema u BiH. Tržišna pravila doprinose razvoju tržišnih principa u elektroenergetskom sektoru i funkcionalnosti veleprodajnog i maloprodajnog tržišta električne energije u Bosni i Hercegovini.

---

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) je nezavisna i neprofitna institucija Bosne i Hercegovine, koja djeluje u skladu sa principima objektivnosti, transparentnosti i ravnopravnosti, i ima nadležnosti i odgovornosti nad prijenosom električne energije, operacijama prijenosnog sistema i međunarodnom trgovinom električnom energijom, kao i nad proizvodnjom, distribucijom i snabdijevanjem kupaca električne energije u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

 
DERK © 2004-2019. Sva prava pridržana.