OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE Štampaj

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će od nedjelje 7.12.2014. godine omogućiti uvid javnosti u Nacrt odluke o ukidanju licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom za Društvo Korlea d.o.o. Mostar.

Zainteresovana lica mogu bez naknade dobiti pripremljeni Nacrt u sjedištu DERK-a, ili isti preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice www.derk.ba.

Usmeni i pisani komentari mogu se dati na javnoj raspravi koja će biti održana u sjedištu DERK-a u Tuzli, Miška Jovanovića 4/II, u četvrtak 11.12.2014. godine u 12:30 sati.

DERK će u razmatranje uzeti i pisane komentare dostavljene na adresu DERK-a najkasnije do petka 12.12.2014. godine.

 
DERK © 2004-2019. Sva prava pridržana.