OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU UKIDANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM Štampaj

Korlea d.o.o. Mostar vlasnik je licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom koja mu je dodijeljena odlukom Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) na period od 1.4.2011. do 31.3.2016. godine.

Nakon izvršene suspenzije licence zbog neizvršavanja obaveza utvrđenih Uvjetima za korištenje licence, zaključkom DERK broj: 05-28-12-360-6/14 od 20.11.2014. godine pokrenut je postupak ukidanja licence izdate Društvu Korlea, d.o.o. Mostar, čiji su osnivači Korlea Invest Holding, a.g. Schaffhausen, Švicarska i Invado, d.o.o. Zagreb, Hrvatska.

Postupak ukidanja licence DERK će u skladu sa svojim pravilima i propisima voditi bez održavanja formalne rasprave.

Zainteresirane strane mogu prigovoriti ovakvoj namjeri DERK-a.

Lica zainteresirana za stjecanje statusa umješača u postupku ukidanja licence mogu podnijeti pisani zahtjev DERK-u do 6.12.2014. godine. Status umješača može biti priznat licu koje dokaže direktan interes za postupak ukidanja licence, koji je drugačiji od općeg javnog interesa.

Razgledanje akata DERK-a i drugih dokumenata može se obaviti u prostorijama DERK-a do 6.12.2014. godine, a do istog roka mogu se uputiti i pisani komentari u vezi sa predmetom postupka na adresu: Državna regulatorna komisija za električnu energiju, 75000 Tuzla, M. Jovanovića 4/II, faks 035/302-077, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli .

 
DERK © 2004-2019. Sva prava pridržana.