SAOPŠTENJE ZA MEDIJE - ODOBREN DUGOROČNI PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE ZA PERIOD 2014. – 2023. GODINA Štampaj

Na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 20. novembra 2014. godine u Tuzli, odobren je Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže za period 2014. – 2023. godina.

Ovaj planski dokument, koji je pripremio Elektroprijenos Bosne i Hercegovine, a čiju reviziju je izvršio Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini, definiše potrebna pojačanja postojećih i izgradnju novih objekata prijenosne mreže kako bi se pravovremeno pokrenule aktivnosti na projektovanju, izgradnji i puštanju u pogon infrastrukture neophodne za kontinuirano snabdijevanje i stabilan rad sistema. Vrijednost ukupnih ulaganja predviđenih prvim odobrenim Dugoročnim planom iznosi 787,84 miliona KM.

Dugoročni plan predviđa izgradnju 29 trafostanica 110/x kV, 50 dalekovoda 110 kV, dva dalekovoda 220 kV, tri dalekovoda 400 kV i 37 dalekovodnih polja 110 kV u postojećim trafostanicama. Plan uključuje proširenje i ugradnju drugog transformatora u 34 trafostanice 110/x kV, ugradnju jednog mrežnog transformatora 400/220/110 kV, te rekonstrukciju i sanaciju 112 visokonaponskih i srednjenaponskih postrojenja. Predviđena je rekonstrukcija i sanacija 76 dalekovoda 110 kV, 20 dalekovoda 220 kV i jednog dalekovoda 400 kV, kao i zamjena 52 transformatora 110/x kV, jednog transformatora 220/x kV i dva transformatora 400/x kV. Na naponskom nivou 400 kV planirana je izgradnja šest međudržavnih dalekovoda.

Odobravanjem Dugoročnog plana omogućava se kvalitetnija priprema godišnjeg investicijskog plana Elektroprijenosa BiH, a istovremeno se stiču uvjeti za potpunije ispunjavanje obaveza prema Evropskoj mreži operatora prijenosnog sistema za električnu energiju (ENTSO-E) u pogledu doprinosa izradi Evropskog plana razvoja prijenosne mreže za desetogodišnji period.

Prema važećim zakonskim odredbama, Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže izrađuje se svake godine i pokriva narednih deset godina.

---

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) je nezavisna i neprofitna institucija Bosne i Hercegovine, koja djeluje u skladu sa principima objektivnosti, transparentnosti i ravnopravnosti, i ima nadležnosti i odgovornosti nad prijenosom električne energije, operacijama prijenosnog sistema i međunarodnom trgovinom električnom energijom, kao i nad proizvodnjom, distribucijom i snabdijevanjem kupaca električne energije u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.


 
DERK © 2004-2019. Sva prava pridržana.