OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE Štampaj

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u srijedu 5.11.2014. godine omogućiti uvid javnosti u Nacrt odluke o izdavanju licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom za sopstvene potrebe po zahtjevu “B.S.I.” d.o.o. Jajce.

Društvo je registrirano u Kantonalnom sudu Novi Travnik 5.5.2004. godine. Osnivač Društva je Metalleghe S.p.A sa sjedištem u Via E. Fermi 12/14, Flero - Italija.

Zainteresovana lica mogu bez naknade dobiti pripremljeni Nacrt u sjedištu DERK-a, ili isti preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice www.derk.ba.

Usmeni i pisani komentari mogu se dati na javnoj raspravi koja će biti održana u sjedištu DERK-a u Tuzli, Miška Jovanovića 4/II, u utorak 11.11.2014. godine u 12:30 sati.

DERK će u razmatranje uzeti i pisane komentare dostavljene na adresu DERK-a najkasnije do srijede 12.11.2014. godine.

 
DERK © 2004-2019. Sva prava pridržana.