OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE Štampaj

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u petak 5. 9. 2014. godine omogućiti uvid javnosti u Nacrt odluke o izdavanju licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom po zahtjevu “COMSAR ENERGY TRADING” d.o.o. Banja Luka, te Axpo BH d.o.o. Sarajevo.

Zainteresovana lica mogu bez naknade dobiti pripremljeni Nacrt u sjedištu DERK-a, ili isti preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice www.derk.ba.

Usmeni i pisani komentari mogu se dati na javnoj raspravi koja će biti održana u sjedištu DERK-a u Tuzli, Miška Jovanovića 4/II, u petak 12. 9. 2014. godine po slijedećem rasporedu:

- “COMSAR ENERGY TRADING” d.o.o. Banja Luka u 11:30 sati,

- Axpo BH d.o.o. Sarajevo u 12:30 sati.

DERK će u razmatranje uzeti i pisane komentare dostavljene na adresu DERK-a najkasnije do subote 13. 9. 2014. godine.

 
DERK © 2004-2018. Sva prava pridržana.