OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE Štampaj

SAŽETAK
Odluke o izmjenama i dopunama Metodologije za izradu tarifa za usluge prijenosa električne energije, nezavisnog operatora sistema i pomoćne usluge


Državna regulatorna komisija za električnu energiju u svom radu kontinuirano prati i podupire proces razvoja tržišta električne energije u Bosni i Hercegovini. Siguran i pouzdan rad elektroenergetskog sistema uz postojanje odgovarajućeg načina tarifiranja usluga koje se pružaju u prijenosnom sistemu, jedna je od niza obaveza koje je BiH preuzela prihvatanjem članstva u Energetskoj zajednici.

Aktuelno uređenje tržišta pomoćnih usluga nije tržišno orijentirano i ozbiljno zaostaje za stvarnim potrebama. Uređenje tržišta pomoćnih usluga sa ciljem boljeg pristupa ponuđača tržištu, raznovrsnijim načinima nuđenja, te postizanja bolje cijene usluga, uvažavajući međunarodne obaveze BiH o potpunom otvaranju tržišta električne energije od 1. januara 2015. godine, ne može se više odlagati, zbog čega je DERK odlučio potaknuti funkcioniranje tržišta pomoćnih usluga na naprednijem konceptu koji implicira izmjene dokumenata u nadležnosti DERK-a i NOS-a BiH. Nakon što je 26. marta 2014. godine donio Odluku o utvrđivanju Koncepta pomoćnih usluga za balansiranje elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine, u funkciji razrade Koncepta, DERK je na sjednici održanoj 22. maja 2014. godine utvrdio Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Metodologije za izradu tarifa za usluge prijenosa električne energije, nezavisnog operatora sistema i pomoćne usluge.

Istovremeno, Državna regulatorna komisija za električnu energiju, daje

OBAVIJEST
O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVENacrt odluke o izmjenama i dopunama Metodologije za izradu tarifa za usluge prijenosa električne energije, nezavisnog operatora sistema i pomoćne usluge daje se na uvid javnosti u cilju prikupljanja primjedbi, komentara i mišljenja zainteresovanih lica, a u svrhu poboljšanja teksta Odluke.

Zainteresovana lica mogu bez naknade dobiti nacrt ove Odluke u sjedištu DERK-a u Tuzli, Miška Jovanovića 4, ili istu preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranica DERK-a (www.derk.ba) do 10. juna 2014. godine. Usmeni i pisani komentari mogu se dati na općoj javnoj raspravi koja će biti održana u Tuzli (Hotel “Tuzla”) u utorak 10. juna 2014. godine, sa početkom u 12:00 sati. Općoj javnoj raspravi mogu prisustvovati sva zainteresirana lica bez posebnih ograničenja osim u pogledu trajanja izlaganja komentara.

Pisani komentari mogu se uputiti na adresu DERK-a (Tuzla, M. Jovanovića 4, faks 035 302077, e mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli ) najkasnije do 11. juna 2014. godine.

 
DERK © 2004-2018. Sva prava pridržana.