OBJAVLJEN IZVJEŠTAJ O RADU U 2013. GODINI Štampaj

Objavljujemo Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2013. godini.

Izvještaj je strukturiran tako da sadržajno daje sažet prikaz regulatornih aktivnosti u područjima na koja je Komisija bila tokom godine primarno usmjerena, ali i izbor reprezentativnih podataka i pokazatelja o tehničkom stanju i radu elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine, sa temeljnim karakteristikama tržišta električne energije u BiH i regiji.

Izvještaj predstavlja i popis propisa koji čine ključnu energetsku legislativu Evropske unije, odnosno Energetske zajednice koje je i BiH obavezna pratiti, odnosno transponirati u nacionalno zakonodavstvo. Također, omogućava pregled i profil međunarodne energetske institucionalne infrastrukture.

Istovremeno sa Izvještajem o radu, objavljujemo i Izvještaj nezavisnog revizora nakon obavljene revizije finansijskih izvještaja, prema kojem finansijski izvještaji prikazuju objektivno, u svim materijalno značajnim stavkama, finansijski položaj i rezultate poslovanja DERK-a na dan 31. decembra 2013. godine.

Oba izvještaja dostupna su u rubrici: Godišnji izvještaji DERK-a.

 
DERK © 2004-2018. Sva prava pridržana.