134. REDOVNA SJEDNICA DERK-A Štampaj

U srijedu, 26. 03. 2014. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  134. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) sa predloženim slijedećim dnevnim redom:

  1. Usvајаnjе zаpisnikа sа 133. rеdоvnе sјеdnicе Kоmisiје, оdržаnе 19. marta 2014. gоdinе
  2. Usvajanje Izvještaja o realizaciji projekta “Asistencija u implementaciji regulatorne reforme balansnih aranžmana u Bosni i Hercegovini” sa Planom aktivnosti do njegove potpune implementacije
  3. Donošenje Odluke o utvrđivanju Koncepta pomoćnih usluga za balansiranje elektroenergetskog sistema BiH
  4. Donošenje Zaključka o pokretanju aktivnosti na donošenju Privremenih tržišnih pravila
  5. Donošenje Odluke o izdavanju licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom za društvo „Ezpada“ d.o.o. Mostar
  6. Utvrđivanje Nacrta odluke o izdavanju licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom i prijedloga zaključaka u postupku izdavanja licence za podnosioca zahtjeva „KTG Zenica“ d.o.o. 

Sjednica će se održati u sjedištu DERK-a u Tuzli, Miška Jovanovića 4.

Sjednica je otvorena za javnost. Pristup sjednici je slobodan svim zainteresovanim licima. Zainteresovana lica  mogu pratiti sjednicu bez prava da u njenom radu neposredno učestvuju.

 
DERK © 2004-2018. Sva prava pridržana.